O LEKARNI

KRATKA PREDSTAVITEV

Lekarna Sv. Kozma je svoja vrata v Hočah odprla 10.12.2001, leta 10.12.2007 pa je sledila še otvoritev podružnice v Zgornji Kungoti. Skozi leta delovanja so se v lekarni omogočila pripravništva za magistre farmacije in farmacevtske tehnike pod mentorstvom Cirila Horvata, mag.farm., od leta 2015 praktično usposabljanje farmacevtov vodi mentorica Katarina Ogrinc, mag.farm.. Za vas skrbi naš kolektiv, ki ga sestavljamo trije magistri farmacije in tehnik.

OD KOD IZVIRA IME?

Lekarna je dobila ime po zdravilcu Kozmi. S svojim bratom dvojčkom Damjanom je bil dejaven kot zdravnik na območju današnje Turčije v drugem in tretjem stoletju našega štetja. Svoje delo sta opravljala brezplačno in veljala kot nepodkupljiva zdravnika. O njunem življenju  je nastalo veliko legend. Znana, in veliko krat v umetnosti upodobljena, je amputacija noge, ki  sta jo s pomočjo angela izvedla na spečem bolniku. Pogosto sta upodobljena oblečena kot laika, z medicinskimi instrumenti, vsebniki za zdravila ali z žlico za odmerjanje zdravil. Zaradi njunega dela sta zaščitnika predvsem zdravstvenih poklicev; zdravnikov, kirurgov, lekarnarjev  in babic. Dan lekarništva je na njun god, ki je 26. september.