02 616 10 50sv.kozma@telemach.netGlaserjev trg 1, 2311 Hoče | Plintovec 7c, 2201 Zg. Kungota
Lekarna Sv. Kozma

POSVETILO, POMEN IN VIZIJA NAŠEGA DELA

Kot zdravstveni delavci si štejemo za nalogo ljudem približati načine, kako izboljšati kakovost življenja. Ob izdaji zdravil želimo posredovati tudi informacije, kako lahko ljudje sami vplivajo na izboljšan življenjski slog in posledično na boljše zdravje in počutje. Pri našem delu je glavno vodilo spoštovanje posameznika in skrb za ozaveščenost družbe o pravilni uporabi zdravil, o poznavanju svojega zdravstvenega stanja in o principih zdravega načina življenja.